ACUMEDICA - Poprad

Tradičná čínska medicína - akupunktúra / Celostná medicína starých majstrov

      Našim cieľom je klient dokonale poznajúci svoj zdravotný stav s uvedomením si svojho potenciálu        nielen fyzických možností, ale i svojho emočného, duševného a psychického stavu, čím vie vedome pracovať v spolupráci s metódami liečby tradičnej čínskej akupunktúry na podpore svojho zdravia. Našou cestou je dokonalé poznanie príčin ochorení klienta na základe maximálnej interakcie poznatkov  západnej medicíny a obsiahlych štúdií techník a náuk majstrov ďalekého východu.

                      Cieľom k zdraviu je klient poznajúci svoje možnosti, čím sa stáva príčinou,                         nie efektom svojho zdravotného stavu!

Akupunktúra

Pre pochopenie základných pojmov a princípov nami používaných techník práce sme pre vás pripravili nasledovné informácie ....

Úvodný dotazník

Pred našim prvým stretnutím prosím vyplňte priložený dotazník a pošlite nám ho na dresu acumedica@acumedica.sk, minimálne 2 dni pred našim stretnutím, ďakujeme.

Celostný pohľad na pacienta

Človek sa svojou existenciou na zemi začlenil do obrovského komplexu navzájom súvisejúcich javov, ktoré svojimi vplyvmi môžu modifikovať mnohé v samotnom prejave života jedinca. 

Snažíme sa každému nášmu klientovi od počiatku našej práce vysvetľovať základné princípy fungovania vesmíru s dôrazom na stav zdravia a mysle každého z nás. Budeme veľmi radi, ak sa nám aspoň touto štipkou našej práce podarí naštartovať túžby po poznaní nekonečných, mnohokrát, skrytých možností ľudí súvisejúcich so zdravím, spokojnosťou a šťastím bytia.

Potenciál / mapa klienta

Každý z nás sa rodí v istom prieniku času, ktorého skúmaním a presnou metodikou starých náuk vieme podrobne popísať      a charakterizovať zdravotný potenciál jednotlivca.

Dietetika a stravovanie

Na základe dátumu a času narodenia a informácii záksaných presným meraním pulzov je možné klasifikovať predispozície fyického tela k prijímaniu a spracovávaniu  potravy. Každý z nás je iný, a preto sa i stravovanie individuálne prispôsobuje, čo následne nesmierne pomáha k ozdraveniu celého organizmu  a mysle človeka. 

Priestor, v ktorom žijem

Veľkou súčasťou našej práce je     i práca s priestorom, v ktorom fungujeme doma i v práci a či chceme alebo nie, jednoznačne na nás vplýva. Našim klientom pomáhame radami k tvorbe harmonického prostredia, ktoré svojou silou prírodných javov dokáže byť veľkým pomocníkom pri ich ozdravnom procese.