V krátkosti o nás: 

Tradičná čínska medicína - akupunktúra / Celostná medicína starých majstrov

MUDr. Jaroslav Grochola

Všeobecný lekár pre dospelých                                                                                                                       atestácie: všeobecné lekárstvo, interné, ...                                                                                                          Tradičná čínska medicína a dietetika                                                                                                                  Klasická čínska medicína kmeňov a vetiev

V r. 1994 ukončil s vyznamenaním vysokoškolské štúdium na lekárskej fakulte v Martine a následne pracoval ako lekár na Internom oddelení v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku. V r. 1997 atestoval z vnútorného lekárstva.V roku 1997 vybudoval a do roku 1998 viedol Oddelenie pre dlhodobo chorých v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku. V rokoch 1998 - 2001 pôsobil na Internom oddelení a v rokoch 2001 - 2003 na Rýchlej záchrannej službe a ako anesteziológ na oddelení akútnej a urgentnej medicíny v KežmarkuAko lekár rýchlej záchrannej služby pôsobil od r. 1997 až do roku 2007. Od roku 2003, kedy zatestoval zo všeobecného lekárstva má vlastnú súkromnú prax - Ambulanciu so zameraním: všeobecný lekár pre dospelých, v Poprade.

Zaoberá sa štúdiom homeopatie a dlhoročne sa venuje štúdiu klasických náuk majstrov východu, tradičnej čínskej medicíny a klasickej akupunktúry kmeňov a vetiev. Praktizuje Qi Gong na podporu vitality a jednoty tela, dýchania a mysle.

Mgr. Dagmar Grocholová

Personálne konzultácie, práca s priestorom                                                                                                   Tradičná čínska medicína a dietetika

Vyštudovala Univerzitu Mateja Béla v Banskej Bystrici, následne študovala MBA City University London a po dlhoročnej práci v oblasti obchodu s partnermi východu sa  začala venovať náuke o vplyve priestoru na človeka, kde je držiteľkou viacerých certifikátov a diplomov. Od roku 2010 sa zaoberá štúdiom čínskej metafyziky a personalizácie človeka. Z pohľadu celostného vplyvu prírodných javov na človeka má za sebou mnoho rokov štúdia a práce so svojimi klientmi . V svojej súkromnej praxi pomáha ľuďom v personálnej oblasti a oblasti tvorby zdravého prostredia. Od roku 2016 je ocenená diplomom s medzinárodne platným certifikátom IFSA ( Interantional FengShui Asociation). Venuje sa zdravotným cvičeniam QiGong a snaží sa pomáhať klientom s vnímaním ich vlastného fyzického tela i mysle ako nástroja pre zlepšenie celkovej jednoty bytia.

Asistent TČM 

Uvedený post ešte nie je obsadený, no veríme, že sa nám ho podarí čoskoro obsadiť zanietencom štúdií náuk majstrov východu. 

vysv.: TČM = tradičná čínska medicína